Współczesna praca magisterska- owoc myślenia czy systemu

Dawniej nie zwracano zbyt wielkiej uwagi do tego, jak uczniowie ustosunkowują się do kwestii praw autorskich. Wiele osób mogło więc pozwolić sobie całkiem świadomie na splagiatowanie. Obecnie wiele się w tym zakresie zmieniło. Nie tylko wśród uczniów ale i u studentów.

Prawo wymaga obecnie od praktycznie każdej placówki naukowej by określiła regulamin, w którym będą określone zasady szanowania praw autorskich w pracy magisterskiej i każdej innej o charakterze naukowym. Coraz częściej dotyczy to również stosunku do wyników cudzych badań naukowych.

Każda uczelnia w statusie studenta ma ściśle określone jak karani będą studenci, których praca magisterska będzie zawierała znamiona plagiatu nawet jeśli jest to wynik działania nieświadomego. Student zostaje wezwany przed komisję a w razie potwierdzenia przypuszczeń- wydalony i pozbawiony praw studentów.

Coraz częściej jednak regulaminy określają również kwestie związane z komercjalizacją wyników badań i nie tylko. chodzi o to, by praca magisterska i każda naukowa była w pełni samodzielna a jej treść nie budziła wątpliwości co do uczciwości. W końcu uczciwość jest jedną z cnót, których konieczność istnienia wpaja się każdemu człowiekowi