Praca magisterska - ekonomiczna wersja testowa

Ucząc się oszczędności papieru, przyczyniamy się do popierania zachowań proekologicznych a także zatrzymujemy gotówkę w kieszeni. Takie zachowania powinny wejść w nawyk. Można to przećwiczyć i sprawdzić pisząc pracę magisterską lub inną dosyć opasłą rozprawę naukową.

Gdy nasza praca magisterska jest w fazie powstawania, to na pewno bardzo często coś drukujemy, sprawdzamy, dopisujemy . Warto jednak skoncentrować się na tym by pisać jak najwięcej w Wordzie, i tam nanosić ostateczne poprawki. Jednak czasami trzeba wydrukować fragment czy kilka rozdziałów dla promotora, który musi sprawdzić postęp naszych prac nad tekstem.

Na szczęście coraz częściej promotorzy życzą sobie wersje elektroniczne przesyłane e-mailem. Nie chodzi już o samą ekonomię ale wygodę. Zawsze jest ślad, iż praca magisterska została wysłana do sprawdzenia. Promotorowi łatwiej jest sprawdzać elektronicznie, nie musi pilnować - kolokwialnie mówiąc - papierów.

Jednak gdy konieczny jest wydruk testowy, to może to być wersja draft, czyli ustawiamy drukarkę na tryb ekonomiczny, taki który zużywa mniej tuszu. Można też drukować obustronnie. W ustawieniach drukowania mamy opcje zaawansowane, tam właśnie decydujemy o jakości wydruku. Im gorsza, tym mniejsze zużycie materiałów. Sami promotorzy sugerują takie ekonomiczne podejście, nie wielu z nich pogniewa się gdy student dostarczy wersję ekonomiczną.

naukową