Praca magisterska i jej prawidłowy spis treści.

Każda praca dyplomowa, nie tylko praca licencjacka czy praca magisterska musi mieć określony spis treści, który będzie prawidłowo wykonany. Taki spis treści musi mieć zawarty wstęp i strony w jakim się znajduje ten wstęp. Rozdział pierwszy jego główną nazwę i podrozdziały rozdziału pierwszego na takiej samej zasadzie działa rozdział drugi, oraz każdy kolejny rozdział, w pracy magisterskiej bądź licencjackiej. Praca magisterska jest ważna i musi mieć kolejno odpowiednio zrobiony spis treści.

Kolejno dalej w spisie treści musi być zawarte zakończenie gdzie się konkretnie znajduje w danej pracy. A także inne ważne walory tymi innymi ważnymi walorami jest na przykład bibliografia, spis rysunków, a także spis tabel, i jeszcze spis wykresów. Na samym końcu znajduje się miejsce na streszczenie na jakich stronach zostało ono zawarte. Tak właśnie powinien wyglądać spis treści w pracy magisterskiej.

Jednak spis treści pracy magisterskiej może być wykonywany automatycznie. Pozwala nam na to edytor tekstowy jakim jest Word. To właśnie dzięki Wordowi można automatycznie wygenerować spis treści. Jednak mimo to w takiej pracy magisterskiej ten spis treści wygenerowany automatycznie musi zostać poprawiony.